POSitiv – video uputstvo za korisnike

Poštovanio korisnici novog softvera u maloprodaji, klikom na link koji sledi, preuzimate PDF fajl sa uputstvom za korišćenje nove aplikacije. POSitiv video uputstva za korisnike Za dodatne onformacije, obratite se na e-mail opa@sportvision.rs.