Uslovi korišćenja

Portal za podršku zaposlenima u radu

Da bi ste mogli koristiti SPORT VISION SUPPORT – Portal za pomoć zaposlenima u radu, neophodno je da ispunjavate sledeće uslove:

  1. Da ste zaposleni kompanije Sport Vision Srbija.
  2. Da ste korisnik bilo kog dela informacionog sistema kompanije Sport Vision Srbija.
  3. Da imate otvoren korisnički nalog na SPORT VISION SUPPORT Portalu.

SPORT VISION SUPPORT (bivši IT Help Desk) napravljen je za potrebe zaposlenih korisnika informacionog sistema kompanije Sport Vision Srbija. Svaki drugi pokušaj korišćenja ovog sistema tretira se zloupotrebom i biće momentalno sankcionisana. Vaše je pravo i obaveza da lozinku svog korisničkog naloga držite u tajnosti, a svaki eventualni pokušaj ili akt kompromitovanja istog, odmah prijavite administratorima sistema na adresu: info@sportvision.support

SPORT VISION SUPPORT Portal pored primarne ima i sekundarnu funkciju komunikacije sa korisnicima informacionog sistema kompanije Sport Vision Srbija. U tom smislu, neophodno je da poštujete određena pravila ponašanja:

  • Budite učtivi. Uvažavajte ostale posetioce i komentatore i nemojte ih ni na koji način vređati.
  • Zabranjeno je ispoljavanje bilo kakve polne, seksualne, verske, rasne, nacionalne, političke i statusne netrpeljivosti, te polemisanje o istim.
  • Nije dozvoljeno objavljivanje bilo kakvih propagandnih poruka ili materijala, a posebno ako imaju veze sa predhodnom tačkom pravila ponašanja.